رضا کاسب کار

" Reza Kaseb Kar " ArtWorks

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۴ ثبت شده است


http://img7.irna.ir/1393/13931117/2842936/n2842936-4218718.jpg

پوستر من با عنوان "دوستی به جای جنگ" در نمایی از نمایشگاه پوستر جهان عاری از خشونت


||شرح خبر در ادامه مطلب||