رضا کاسب کار

" Reza Kaseb Kar " ArtWorks

//bayanbox.ir/id/2567415770504013457?view
//bayanbox.ir/id/5460690663399519455?view


رضا کاسب کار / متولد 1372 / مازندران _ ساری

_ دیپلم ریاضی فیزیک

_ مسئول گروه هنری فیروزه (1387 تا کنون)

 

شرکت در چندین نمایشگاه گروهی پوستر :

1) نمایشگاه انفرادی پوستر امام عشق 1390

2) نمایشگاه انفرادی پوستر حضرت ماه 1390

3) تقدیر شده در اولین جشنواره پوستر (حج) 1388

4) تقدیر شده در جشنواره پوستر (حضور، پاسخ تحریم) 1391

5) تقدیر شده در جشنواره پوستر (آب ، زندگی) 1391

6) راه یافته به نمایشگاه پوستر (مظلوم مقتدر) 1391

7) راه یافته به نمایشگاه پوستر (ترافیک روان) 1391

8) راه یافته به جشنواره پوستر هلال احمر 1393

9) راه یافته به چهارمین جشنواره پوستر طلوع 1393

 

فعالیت ها :
1) دبیر جشنواره پوستر (خلف روح الله) 1388

2) دبیر جشنواره پوستر (ثامن) 1391

3) دبیر همایش (امت عاشورایی) 1392

4) دبیر جشنواره کتابت قرآن کریم (رمضان 1392)

5) دبیر همایش (یـاد یـاران) 1392

 

همکاری ها :

1) مدیر هنری دفتر نمایندگی نهادهای فرهنگی هنری آستان قدس رضوی استان مازندران 1392

2) مدیر هنری مرکز چاپ مهرگان 91-89

3) طراح گرافیک حزب الله سایبر 1390

4) مشاور هنری معاونت فرهنگی سپاه کربلا استان مازندران (1388 تا کنون)

5) مشاور هنری نهاد کتابخانه های استان مازندران (1390 تا کنون)

6) مشاور هنری اتحادیه انجمن های اسلامی استان مازندران (1390 تا کنون)

7) مشاور هنری معاونت نیروی انتظامی استان مازندران (1390 تا کنون)