رضا کاسب کار

" Reza Kaseb Kar " ArtWorks

۵ مطلب با موضوع «تصویرسازی :: Illustration» ثبت شده استطراح: رضا کاسب کار :: Designer: Reza Kaseb Kar :: 2014


||تصاویر در ادامه مطلب||


//bayanbox.ir/id/4411651809494627390?view


طراح: رضا کاسب کار :: Designer: Reza Kaseb Kar :: 2011:: 1390


||تصاویر در ادامه مطلب||

مجموعه از پوسترهای ضد آمریکایی بنده که در سال های گذشته طراحی شده و اجرا شده ...


//bayanbox.ir/id/1126324882242468939?view

طراح: رضا کاسب کار :: Designer: Reza Kaseb Kar :: 2011

||تصاویر در ادامه مطلب||