رضا کاسب کار

" Reza Kaseb Kar " ArtWorks

۹ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده استطراح: رضا کاسب کار :: Designer: Reza Kaseb Kar :: 2014


||تصاویر در ادامه مطلب||


//bayanbox.ir/id/4411651809494627390?view


طراح: رضا کاسب کار :: Designer: Reza Kaseb Kar :: 2011:: 1390


||تصاویر در ادامه مطلب||

بدون شرح!! ...

خیلی با این تصویر ارتباط برقرار کرده ام؛ روح و روانم را تحت الشعاع قرار داد و همین طور دلم لک زده برای دیار مجدد روی آفتابیشان ... این تصویر بی هیچ توضیحی گویاست و صد البته هزاران لسان نتوانند عمق عشق نهفته در عکس را وصف کنند ...

حال " تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل " . . .//bayanbox.ir/id/2666503775091466119?view